Kvällste

2017-02-05 - 15:56:05

Nikon D7000 + Nikon Nikkor 50mm f/1,4